• PQ-001: BELLISARIO Gian Luca
 • PQ-003: CANARINI Fabiana
 • PQ-006: D’ALO’ Elvira
 • PQ-007: PENDOLA Cristina
 • PQ-008: MANZONI Sara; 
 • PQ-009: PRADAL Monica
 • PQ-010: LAROCCA Francesco; 
 • PQ-011: CATALANO Marisabel; 
 • PQ-013: D’ELIA Marcella;
 • PQ-017: ROCCA Maria
 • PQ-018: SALAMINA Angelita
 • PQ-020: MERCOGLIANO Giuseppina
 • PQ-021: VIETRI Gilda